Toiminta

Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon. Lisäksi se harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

 

Jäsenet

 

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt ja jonka seuran hallitus hyväksyy.

 

Hallitus

 

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Vuosikokous

 

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä maalis-syyskuun aikana.